Stručna literatura : Istorija

O CINCARIMA , Dušan Popović

O CINCARIMA , Dušan Popović
Autor: Dušan Popović
Cena: 1200.00 din.

Šifra: 06901

+ Dodaj u korpu
Za direktnu narudžbinu (bez ubacivanja u korpu) pozovite 065 303 18 18 ili 064 365 60 07
ili nam pišite na marija1804@gmail.com
IST 6
O CINCARIMA , Dušan Popović ,Prometej Beograd 1998 , `U predgovoru prvome izdanju knjige O Cincarima, Dušan J. Popović je precizno odredio koje vremensko razdoblje i koji prostor Balkana njegova studija obuhvata. Pisao je: `pri obrađivanju pitanja Cincara mi smo pobliže obuhvatili vreme od blizu tri stoleća, i prostor od Niša na sever, prema Budimu i Pešti, na zapad prema Reci i Trstu. Najvećim delom obišli smo sve gradove i velika naselja na ovom prostoru, pregledali lokalne arhive, natpise na grobovima i razgovarali sa pojedincima iz porodica koje su nas interesovale. Naselja u kojima danas nema mnogo našeg stanovništva a za koja je manje ili više izdan materijal, obradili smo kabinetski (kao Komoran, Sent Andreja, Budim, Pešta, Rijeka, Trst i dr.)`.`

iz pogovora dr Nenada Ljubinkovića


`Odgovor na pitanje šta treba razumeti pod rečju Cincarin, nije tako jednostavan. Cincarin je po poreklu Ilir ili Tračan, sasvim retko Sloven, po jeziku Roman, po veri pravoslavan, a po kulturi bar po varošima, Grk, po zanimanju stočar, trgovac ili zanatlija; sve ostalo kao njegovo ime, prezime, nacionalno osećanje, državljanski položaj, sasvim je neodređeno. Sve može da promeni. Glavna karakteristika Cincarina je neodređenost...

U izvorima je kao zemlja iz koje Cincari dolaze, najčešće zabeležena Makedonija, ređe `Grecija`. Dosta često zabeležena je i Albanija kao zemlja iz koje dolaze ovi ljudi. Pobližih beležaka o poreklu Cincara iz vremena pre XVIII veka nema mnogo, ali sudeći i po tom, dosta oskudnom materijalu, po jednoj belešci iz 1690., izgleda da smo i u ranijim vremenima imali posla sa `Makedoncima` tj. Cincarima.

Cincari kao što smo već ranije spomenuli nisu imali svoju prošlost, ni ratnu ni političku ni kulturnu. Ako se uopšte može govoriti o nekoj prošlosti Cincara, to je ova najuže vezana sa Moskopoljem, nekad velikim, naprednim, bogatim i čuvenim trgovačkim gradom...`
dr Dušan J. Popović
fototipsko izdanje , tvrd povez, format 14 x 20,5 cm , ćirilica, 564 strane, ilustrovano,