Stručna literatura : Građevinarstvo i arhitektura

URBOPHILIA , Darko Radović / Zoran Đukanović

URBOPHILIA , Darko Radović / Zoran Đukanović
Autor: Radović Đukanović
Cena: 850.00 din.

Šifra: 38677

+ Dodaj u korpu
Za direktnu narudžbinu (bez ubacivanja u korpu) pozovite 065 303 18 18 ili 064 365 60 07
ili nam pišite na marija1804@gmail.com
38677) URBOPHILIA , Darko Radović / Zoran Đukanović , Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu 2007 , 
U septembru 2007. godine Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, objavio je knjigu Darka Radovića i Zoran Đukanovića pod nazivom Urbophilia. Urbophilia je kompozitni tekst. On kombinuje neke nove i ranije objavljene tekstove autora Darka Radovića, profesora urbanizam i arhitekture na Univerzitetu u Tokio Centaru za održive urbane regeneracije (cSUR), zajedno sa transkriptom jednog od njegovih predavanja i intervjua na širokom spektru pitanja koja se bave kulturom i ekološki održivim urbanizamom i arhitekturom. Knjiga je koncipirana u okviru javne umetnosti javnog prostora projekta (PAP), na Univerzitetu u Beogradu. Docent dr Zoran Đukanović je na čelu PAP i ko-autor inovativnog koncepta Urbophilia, koji kreativno integriše istraživanje, pisanje i druge projekte. Urbophilia je imala svoje globalno pokretanje 12. septembra 2007. godine, na međunarodnom eko-urbanističkog simpozijumu na Univerzitetu u Tokiju. Predstavljanju su prisustvovali učesnici eko-urbanističkog simposijuma , uključujući i nekoliko istaknutih akademika iz celog sveta (vidi detalje na csur.t.u-tokio.ac.jp/ecourbaniti). Regionalno Predstavljanje je održano na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. To su prisustvovali brojni akademici, praktičari i studenati, a zatim Radović je održao javno predavanje `Tokio - lokalne nijansi u metropoli,` u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Knjiga je dvojezična, sa puno paralelnih tekstova na engleskom i srpskohrvatskom jeziku. Bogato ilustrovano, 609 stranica. Tekst je organizovan u nekoliko tematskih klastera: Upoznavanje; transkript predavanja sa Federation Skuare, Melbourne; intervjui; eseji; analitičke istraživanja materijala; dva mišljenja i kratak: Post Scriptum na PAP sa aktivnostima . 

In September 2007 the University of Belgrade, Faculty of Architecture, published a book by Darko Radovic and Zoran Djukanovic entitled urbophilia. Urbophilia is a composite text. It combines some new and previously published writings by Darko Radovic, Professor of Urban Design and Architecture at the University of Tokyo`s Centre for Sustainable Urban Regeneration (cSUR), together with a transcript of one of his lectures and interviews on a wide range of issues addressing culturally and environmentally sustainable urbanism and architecture. The book was conceived within the Public Arts Public Space project (PAPS), at the University of Belgrade. Docent Professor Zoran Djukanovic heads PAPS and is the co-author of the innovative concept of urbophilia, which creatively integrates research, writings and other projects of Darko Radovic. Urbophilia had its global launch on 12th September 2007, at the international eco-urbanity Symposium at the University of Tokyo. The launch was attended by eco-urbanity participants, including a number of prominent academics from across the globe (see details at csur.t.u-tokyo.ac.jp/ecourbanity). The regional launch was held at the Faculty of Architecture, University of Belgrade. It was attended by a number of academics, practitioners and students, and followed by Radovic’s public lecture `Tokyo - local nuances in the metropolis,` at the Kolarac Foundation, Belgrade. The book is bilingual, with full parallel texts in English and Serbo-Croatian languages. Richly illustrated, it totals 609 pages. The text is structured in several thematic clusters: introductions; a transcript of the lecture on Federation Square, Melbourne; interviews; essays; analytical explorations of the material; two reviews and a brief Post Scriptum on PAPS and its activities. 

POPTUNO NOVO ,mek povez, format 21 x 21 cm , ilustrovano, dvojezično srpsko-engleski , 609 strana
URBOPHILIA , Darko Radović / Zoran Đukanović
URBOPHILIA , Darko Radović / Zoran Đukanović
URBOPHILIA , Darko Radović / Zoran Đukanović
URBOPHILIA , Darko Radović / Zoran Đukanović
URBOPHILIA , Darko Radović / Zoran Đukanović
URBOPHILIA , Darko Radović / Zoran Đukanović
URBOPHILIA , Darko Radović / Zoran Đukanović
URBOPHILIA , Darko Radović / Zoran Đukanović
URBOPHILIA , Darko Radović / Zoran Đukanović