Stručna literatura : Tehnika, mehanika i elektrotehnika

AUTOMOBIL , Ing. Dušan Lukić

AUTOMOBIL , Ing. Dušan Lukić
Autor: Dušan Lukić
Cena: 950.00 din.

Šifra: 49298

+ Dodaj u korpu
Za direktnu narudžbinu (bez ubacivanja u korpu) pozovite 065 303 18 18 ili 064 365 60 07
ili nam pišite na marija1804@gmail.com
AUTOMOBIL , Ing. Dušan Lukić , Tehnička knjiga Beograd 1949 , šta šofer-mehaničar treba da zna o automobilu , IV prerađeno i dopunjeno izdanje ,
PREDGOVOR
Prva tri izdanja ove knjige, postepeno poboljšavana i usavršavana, pretstavljala su na prvom mestu udžbenik za osposobljavanje novih šofera-mehaničara. Ukazala se, međutim, potreba da se
masa već osposobljenih šofera-mehaničara dalje usavršava, da im se pored osnovnih dadu još i šira poznavanja, sa više tehničkih detalja o novim i složenijim uredajima koji se pojavljuju, sa više podrobnosti o reglaži pojedinih uredaja na automobilu, sa praktičnim uputstvima za radove koje samostalno treba da obavljaju, a što nije moguće očekivati od početnika.
To je učinjeno ovom knjigom, koja je pozvana ne samo da i dalje ostane zbir osnovnih znanja, nego, ovako razrađena i dopunjena, da posluži i kao korisni udžbenik za usavršavanje šofera-mehaničara u njihovoj struci, i kao svakodnevni priručnik koji će im služiti u praksi upotrebe mehaničkih vozila.
Unete su detaljno partije o novim uređajima koji počinju masovno da se primenjuju na novim vozilima, kao: električne benzinske pumpe, automatska i hidraulična kvačila, selektivne i automatske menjačke kutije , vakuum- i vazdušne kočnice itd.
Naročita pažnja je posvećena razradi poglavlja o dizel-motorima, o plinskom napajanju i o gas generatorskom pogonu, što za zemlje, koje nemaju dovoljno sopstvenog benzina, ima naročitu
važnost. Isto tako dopunjen je deo o električnim uređajima, a poglavlje o karburaciji prerađeno je i dopunjeno vrlo korisnim praktičnim podacima za reglažu tipova karburatora koji su najviše u upotrebi
na našim vozilima.
Deo o sistematskom istraživanju kvarova dopunjen je i razrađen tako da pretstavlja najbolji vodić šoferu-mehaničaru za smišljeno i brzo iznalaženje neispravnosti i kvarova na pojedinim uređajima na vozilu, i njihovo otklanjanje.
Najzad, što treba naročito podvući, dodata su nova poglavlja o alatu i o detaljnim praktičnim uputstvima za radove oko motora koje šofer-mehaničar sa izvesnom praksom može i treba sam da obavlja u garaži.
Nadamo se da će knjiga u sadašnjem obimu i obliku uspešna poslužiti svrsi kojoj je namenjena.
Beograd, marta 1949 godine.
TEHNIČKA KNJIGA
tvrd povez, format 16,5 x 22,5 cm , ilustrovano, latinica, 528 strana
AUTOMOBIL , Ing. Dušan Lukić
AUTOMOBIL , Ing. Dušan Lukić
AUTOMOBIL , Ing. Dušan Lukić