Stručna literatura : Etnologija i etnografija

SKOPSKI DERVEN antropogeografska ispitivanja

SKOPSKI DERVEN antropogeografska ispitivanja
Autor: Jovan Trifunovski
Cena: 800.00 din.

Šifra: 04181

+ Dodaj u korpu
Za direktnu narudžbinu (bez ubacivanja u korpu) pozovite 065 303 18 18 ili 064 365 60 07
ili nam pišite na marija1804@gmail.com
04181) SKOPSKI DERVEN antropogeografska ispitivanja , Dr Jovan Trifunovski , Srpska Akademija Nauka Beograd 1954 , mek povez , 17 x 24cm , format , ćirilica, V + 165 strana , ilustrovano – 6 strana sa tabli sa fotografijama + antropogeografska karta 
sadržaj: 
PREDGOVOR. 
A. OPŠTI DEO 
I. OBLAST 
1. Položaj i granice 
2. Oblik i veličina 
3. Podela i ime 
II. GLAVNE FIZIČKOGEOGRAFSKE OSOBINE 
1. Sastav i građa 
2. Morfološke crte 
3. Klimatske prilike 
4. Izvori i reke 
5. Biljni svet 
III. PREDEO U PROŠLOSTI 
1. Istoriske prilike 
2. Starine 
a. Razvaline utvrđenja 
b. Selišta 
v. Crkvine. 
IV. NASELJA 
1. Položaj sela 
2. Tip sela 
3. Starost sela 
4. Privremena naselja 
V. KUĆA I ZGRADE 
1. Kuća 
2. Zgrade 
VI. STANOVNIŠTVO 
1. Starinci. Starinački rodovi - pregled po selima (tablica) 
2. Stanovnici nepoznatog porekla - pregled po selima (tablica) 
3. Doseljenici. Pregled stanovništva po migracionim strujama i mestima iz kojih se doseljavalo (tablica) 
4. Vreme doseljavanja. Tabelarni pregled stanovništva po pojedinim naseljima u Skopskom Dervenu 
5. Uzroci doseljavanja 
6. Način doseljavanja 
7. Unutrašnje seljakanje 
8. Naseljenost i priraštaj. Porast stanovništva po broju domova od 1900-1949 godine (tablica) 
9. Iseljavanje 
VII. DRUŠTVENI ODNOSI 
1. Porodica 
2. Zadruga 
3. Rod 
4. Fis 
5. Barjak 
6. Selo 
7. Krvna osveta 
8. Prelaženje na islam 
VIII. ZANIMANJE 
1. Zemljoradnja 
2. Stočarstvo 
3. Šumarstvo 
4. Ostala zanimanja 
IX. SAOBRAĆAJ 
B. POSEBNI DEO 
1. Grupčin 
2. Cerovo 
3. Bojane 
4. Kopanica 
5. Rašče 
6. LJubin 
7. Saraj 
8. Glumovo 
9. Matka 
10. Arnaćija 
11. Semenište 
12. Čajlane 
13. Buković 
14. Raovič 
15. Paničare 
16. Laskrce 
17. Roglje 
18. Novo Selo 
19. Merovo 
20. Jablanica 
21. Kopačin Dol 
22. Čiflik 
23. Larce 
24. Dobrce. 
Literatura i napomene. 
RESUME: Dr. Jovan F. Trifunoski: Skopski Derven (Le Derven de Skoplje) - Recherches de geographie humaine (traduit par Milivoje Isailović). 
Dodatak: Registar za Skopski Derven, sastavio Milivoje Isailović. 
Napomena redakcije i štamparije. 
6 Tabli (I-VI) sa 10 fotografija u prilogu. 
Karta Skopskog Dervena (nacrtao Gigo Mileski) u prilogu. 
SKOPSKI DERVEN antropogeografska ispitivanja
SKOPSKI DERVEN antropogeografska ispitivanja
SKOPSKI DERVEN antropogeografska ispitivanja